Suomeksi

Företaget

Startsidan
Företaget
Fartyg
Kontakt
Projekt

Ab Isbjörn

Ett företag grundat 2006. Bolaget ägs och drivs av två sjökaptener med en samlad mångårig erfarenhet från såväl traditionell lastsjöfart som bogserbåtsverksamhet och olika projekt.

Vi strävar till att erbjuda ett kostnadseffektivt, erfaret och flexibelt alternativ på bogserbåtsmarknaden. Vi vänder oss såväl till rederier och hamnorganisationer med tjänster så som isbrytning och bogsering, likväl som vi strävar till att även erbjuda övriga företag och privatpersoner service som passar deras behov.
Vi offererar gärna på såväl större som mindre arbeten och hyr ut bogserbåtarna med besättning alltfrån timbasis till årskontrakt. För närvarande har vi ikraftvarande isbrytningsavtal för hamnarna i Skutskär och Norrsundet till och med vintern 2015/16

Under öppetvattenperioden opereras bogserbåtarna utgående från Åbo i sydvästra Finland.

Förutom den egentliga marina verksamheten producerar vi även utbildningstjänster som underleverantörer för Aboamare och gör på beställning upp skräddarsydda livräddnings-, kvalitets- och säkerhetshandböcker för fartyg i handelsflottan.

Vi bedriver även ett nära samarbete med Ab Ronja Marin Ltd ( www.ronjamarin.fi ), ett företag verksamt på styckegods&torrlastmarknaden på Östersjön och Nordsjön. På bogser- och projektsidan samarbetar vi med SubSea Åland Ab ( www.subsea.ax ) vars repertoar sträcker sig allt från bogsering och isbrytning till bärgning och sjömätning med allt som kommer där emellan. Vi hoppas därmed kunna erbjuda våra kunder ett brett spektrum av tjänster inom den maritima branschen såväl inrikes som utrikes.

Anders Isaksson


 

Ab Isbjörn Oy :: Tel. +358 40 504 2662 :: info(a)isbjorn.fi