Isbjorn

Lentotukialukset maailman merillä

Lentotukialus on sotalaiva, joka toimii merellä liikkuvana lentotukikohtana. Lentotukialuksella on täysmittainen lentoonlähtökansi ja alusta käytetään lentokonekaluston kuljettamiseen, aseistamiseen sekä koneiden lähettämiseen tehtäviin ja tehtävistä palaavien koneiden vastaanottamiseen. Tavallisesti lentotukialus toimii laivaston pääaluksena, koska sen avulla pystytään mahdollistamaan ilmavoimien käyttö maailmanlaajuisesti ilman paikallisten lentotukikohtien perustamista.

Lentotukialukselle ei ole olemassa mitään varsinaista yksittäistä määritelmää, ja nykyaikaisilla laivastoilla niitä onkin käytössä useita erilaisia tyyppejä. Joskus näitä erilaisia lentotukialusten muunnelmia kategorisoidaan lentotukialusten alaryhmiksi ja joskus täysin oman tyyppisiksi aluksiksi, jotka mahdollistavat lentokonetoiminnan merellä. Lentotukialukset voidaan luokitella esimerkiksi niiden kuljettamien lentokoneiden tyypin mukaan tai niiden operationaalisen tehtävän mukaisesti. Lentotukialusten käyttäminen nähdään nykyään yhä suuremmassa määrin diplomatiana ja kansainvälisenä strategisena vaikuttimena.

Suurten alusten suuri merkitys

1900-luvun alkupuolella ensimmäiset lentotukialukset olivat puusta tehtyjä aluksia, joita käytettiin muun muassa tähystyspallojen kuljettamiseen. Sen jälkeen niistä on kehittynyt ydinvoimalla toimivia sota-aluksia, jotka pystyvät kantamaan runsaita määriä hävittäjiä, rynnäkkökoneita, helikoptereita ja muunlaista lentokalustoa. Lentotukialusten kansilta on saatettu ilmaan myös raskaampia tulitukikoneita sekä pommittajia, mutta ne eivät voi laskeutua nykyisenlaisille lentotukialuksille.

Lentotukialukset ovat nykyaikaisten sotalaivastojen keskeisessä asemassa, koska ne edustavat poikkeuksellista diplomaattista ja taktista voimaa, ne ovat erittäin liikkuvia ja hyvin monikäyttöisiä. Ne ovat korvanneet taktisessa ja strategisessa mielessä taistelulaivat laivaston johdossa. Lentotukialusten eräänä merkittävänä etuna on myös se, että seilatessaan kansainvälisillä vesillä ne eivät riko mitään alueellisia koskemattomuuksia, kun taas lentokoneiden ylilentoon täytyisi hankkia ystävällisiltäkin mailta jopa useita viikkoja etukäteen lupa. Lentotukialusten käyttö vähentää merkittävästi lentokonekaluston siirtoaikaa ja -matkaa, mikä nopeuttaa huomattavasti kaluston käyttöön saamisen aikaa sota-alueelle.

Tällä hetkellä käytössä olevat lentotukialukset

Vuonna 2018 maailman vesillä on kolmentoista laivaston operoimina yhteensä neljäkymmentäyksi aktiivisessa käytössä olevaa lentotukialusta. Maailman suurimmat lentotukialukset ovat Yhdysvaltojen käyttämät yksitoista suurta ydinvoimalla toimivaa alusta, jotka kantavat kukin kokonaisen 80 hävittäjän lentueen. Yhdysvaltojen suurten lentotukialusten yhteenlaskettu kansipinta-ala on yli kaksi kertaa suurempi kuin muiden maiden lentotukialusten kansien pinta-alat yhteensä.

Lentotukialusten lisäksi Yhdysvalloilla on yhdeksän amfibioalusta, jotka vastaavat kooltaan keskikokoisia lentotukialuksia. Niitä käytetään pääasiassa helikoptereiden kuljettamiseen, mutta ne voivat kuljettaa myös enintään kaksikymmentä vertikaaliseen tai lyhyeen laskeutumiseen ja nousuun soveltuvaa hävittäjäkonetta.

Yhdysvaltojen lisäksi 30–60 hävittäjän kalustoa kantavia pieniä ja keskisuuria lentotukialuksia on yksi kappale Kiinalla, Ranskalla, Intialla, Venäjällä ja Isolla-Britannialla. Italialla on yksi kevyt lentotukialus ja Espanjalla kaksi. Helikoptereiden kuljettamiseen tarkoitettuja aluksia on Australialla kaksi, Egyptillä kaksi, Ranskalla kolme, Japanilla neljä, Etelä-Korealla yksi ja Thaimaalla yksi. Tällä hetkellä uusia lentotukialuksia on rakenteilla tai suunnitteluvaiheessa Brasiliassa, Kiinassa, Intiassa, Venäjällä, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Lentotukialusten käyttö toisessa maailmansodassa

Toisessa maailmansodassa ilmavoimat nousivat yhä merkittävämpään osaan sodankäynnissä, ja tätä myötä myös lentotukialukset muuttivat merisodankäyntiä omalta osaltaan merkittävästi. Lentokoneet nousivat tärkeään asemaan sodankäynnissä lentotukialusten ansiosta, koska niiden avulla lentokoneille saatiin ylivertainen toimintasäde, toiminnan joustavuus ja tehokkuus. Lentokoneiden toimintasäde ja tarkkuus oli paljon parempi kuin merivoimien tykeissä, joten ne olivat erittäin tehokkaita.

Toisen maailmansodan Tyynen valtameren taisteluissa kohtasivat lentotukialusten laivastot. Japanilaisten hyökkäys Pearl Harborin laivasto- ja lennostotukikohtiin joulukuussa 1941 oli selkeä näyttö modernien lentotukialusten tarjoamista mahdollisuuksista yhä kauemmas ulottuvan voimankäytön hallinnassa. Kuuden lentotukialuksen käyttäminen yhtenä suurena yksikkönä mullisti merisodankäynnin, eikä yksikään toinen maa ollut koskaan aiemmin kyennyt lähellekään vastaavaan tekoon. Yhdysvaltojen vastine nähtiin huhtikuussa 1942, kun Yhdysvaltojen laivaston lentotukialus USS Hornet purjehti 650 merimailin päähän Japanista ja lähetti kuusitoista B-25-pommikonetta kostoiskulle sisämaahan, mukaan lukien Tokioon.

Comments are closed.