Isbjorn

Suurimmat veroparatiisi yritykset

Veroparatiisi yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka on rekisteröity eri maahan, missä toiminta tapahtuu. Tämä yrityksen on rekisteröity maihin, joissa on olematon tai erittäin matala verotusaste, alhainen säätely ja useimmissa tapauksissa, myös tiukka pankkisalaisuus tai salassapitokäytäntöjä. Näistä valtioista tietojen saanti on erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Tämä taas mahdollistaa rahanpesun ja talousrikollisuuden. Yritykset perustavat toimintansa näihin maihin, välttääkseen kotimaidensa ison verotuksen, jolloin yritykselle kertyy nopeammin varallisuutta. Veroparatiisit antavat mahdollisuuden välttää veroja, jopa kokonaan jos ei asu alueella. Puutteellinen tietojen vaihto myös mahdollistaa yrityksen olemassa olon, jolloin muille veronviranomaisille tietojen saanti kyseisistä maista on tehty mahdottomaksi. Tyypillistä näille maille on myös, että tarjotut edut koskevat oikeastaan vain ulkomaisia sijoittajia. Arvioiden mukaan maailmasta löytyy noin 70 – 80 veroparatiisia.Yrityksen perustamiseen veroparatiisissa on monia syitä. Yksi syistä on, että yritys ostetaan epävakaasta maasta ja veroparatiisi suojaa yritystä poliittisilta riskeiltä ja vastuilta. Tämä suojaa sen, ettei yrityksen alkuperäinen valtio pysty enää kaapata yritystä itselleen. Usein myös suurilla yrityksillä on jo valmiiksi tytäryhtiöitä veroparatiiseissa.

Suuria suomalaisia veroparatiiseissa toimivia yrityksiä

Länsimaat ovat aloittaneet urakan yrittäessään paljastaa veroparatiiseissa toimivia yrityksiä, jotta saisivat tietoon omat verankiertäjä yrityksensä. Bun & Bradstreetin tutkimuksen mukaan suomalaisista suuryrityksistä veroparatiiseissa on ainakin Nokia, Wärtsilä, Nautor, Outokumpu, Kemira, Kone, Metsä-Botnia ja Stora Enso, joilla on perustettuna tytäryhtiöitä veroparatiiseissa. Suomessa toimii monia kansainvälisiä suuryhtiöitä veroparatiisiin perustetun tytäryhtiön kautta. Tähän luokkaan kuuluu ainakin Procter & Gamble, rekrytointiyritys Mercuri-Urval ja maailman suurin kaivosyhtiö BHP Billiton. Monissa tapauksissa kansainvälisen Suomessa toimivan suuryhtiön ylin emoyhtiö toimii veroparatiisissa. Monesti kansainvälisesti menestyneet yrityksen laittavat päätoimipaikkansa veroparatiisiin, jonka tarkoituksena on maksaa verot kyseiseen maahan. Tämä kuitenkin lasketaan lailliseksi toiminnaksi, joka on yrityksen verotuksen optimoimista. Tieto veroparatiisien mahdollisuuksista on levinnyt hurjaa vauhtia ja koko ajan enemmän yrityksiä ottaa osaa veroparatiiseihin tehdessään verosuunnittelua. Yrityksen perustamiseen veroparatiisissa saattaa kuitenkin olla muitakin kuin verotussyitä. Esimerkiksi, kansainvälinen yritys Wärtsilä pitää toimintaa Karibian meren saarilla, koska sitä kautta se pystyy huoltamaan alueella risteileviä aluksiaan. Monet yritykset, joilla tarkoituksena on vastaava niin sanottu hyväksyttävä syy käyttää veroparatiiseja, kertovat käytöstään avoimesti. Toisin taas, yrityksen jotka haluavat vaivihkaa kiertää veroja, pyrkivät peittämään jälkensä mahdollisimman hyvin. Yleensä kun puhutaan veroparatiiseista, tulee vain mieleen hämärät liikemiehet, jotka käyttävät veroparatiiseja rahanpesuloina. Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa, vaikka tietenkin tällaista toimintaa maissa myös tapahtuu. Suurin osa yrityksistä kuitenkin toimii veroparatiiseissa avoimesti ja silloin on kyse verosuunnittelusta, joka lasketaan lailliseksi toiminnaksi. Laitonta taas on laiton veronkierto, jolla pyritään välttelemään verojen maksua.

Maailman suurin veroparatiiseja tarjoava yritys

Maailman suurimpiin veroparatiisien palveluja tarjoava yritys on nimeltään Appleby. Yhtiö tuli tietoon muutama vuosi sitten tapahtunut Panaman tietopaperien vuoto, joka paljastaa monen yrityksen mukaan lukien asianajotoimisto Mossack Fonsecan Panaman salaisuudet. Tämä tietovuoto kuitenkin paljasti myös ison veroparatiisi palveluita tarjoavan Applebyn toiminnan. Tämä yritys toimii niin sanottuna veroparatiisien sisäänheittäjänä ja heidän asiakkaiksi kuuluu yrityksiä ja upporikkaita yksityishenkilöitä. Kyseisen yhtiön päämaja toimii Bermudalla ja lisäksi heillä on toimintaa kymmenessä eri maassa ja sen palvelukseen kuuluu noin 500 työntekijää. Suuriosa työntekijöistä on juristeja ja kirjanpitäjiä. Toimintansa yritys aloitti jo 1890-luvulla, kun Reginald Appleby perusti asianajotoimiston Bernumalle ja 1950-luvulla yritys alkoi laajentaa toimintaansa ja perusti yhtiöitä muihinkin veroparatiisimaihin.

Maailman suurin veroparatiiseja tarjoava yritys

Yrityksen päätarkoituksena on auttaa yrityksiä hyödyntämään veroparatiisien alhaista verotusta ja vähäistä säätelyä. Yritys perustaa asiakkailleen yhtiön veroparatiisiin ja hoitaa kaikki käytännön toimet yrityksen perustamisessa, joka jälkeen luovuttaa yrityksen asiakkaalle ja lopettaa kokonaan yrityksen toimintaan puuttumisen. Suurimpia asiakkaita heillä on Facebook, Apple ja Nike.

 

Comments are closed.