Isbjorn

Suurten löytöretkien aika

Suurten löytöretkien aika

Löytöretkillä tarkoitetaan matkoja joita tehtiin aikaisemmin tuntemattomiin paikkoihin ja niiden niin sanottua löytämistä ensimmäistä kertaa.

Selvää on, että kaikki löytöretkiksi historian nimeämät tutkimusmatkat, eivät suinkaan tarkoittaneet sitä, että ihminen ensi kertaa astui kyseiselle maankamaralle. Useat löytöretkeilijät historian aikana ovat esitelleet ensimmäisinä löytäneensä uuden maan, mutta tosiasiassa kyseessä on ollut mitä useimmiten nimenomaan eurooppalaisten saapuminen ensimmäistä kertaa uudelle mantereelle. Sittemmin löytöretkeily on siirtynyt merten syvyyksien tutkimiseen sekä avaruuden loputtomien salaisuuksien ja mysteerien selvittämiseen. Suurten löytöretkien ajaksi kutsutaan 1400-luvun ja 1700- luvun välistä ajanjaksoa, jolloin eurooppalaiset löytöretkeilijät seilasivat maailman merillä kartoittaen alueita ja mantereita, jotka olivat aikaisemmin pysyneet Euroopalle tuntemattomina. Edellytyksinä pitkien matkojen purjehduksille olivat muun muassa laivanrakennustaitojen kehittyminen sekä parantuneet navigointikyvyt. Löytöretkien toteuttamiselle oli useita eri syitä. Ehkä merkittävämpänä oli taloudellisten hyötyjen tavoittelu, varsinkin mausteiden ja jalometallien vuoksi matkustettiin pitkiäkin matkoja. Myös poliittisen vallan kasvattaminen oli varsin yleinen syy lähteä valloittamaan uusia alueita. Puhdas uteliaisuus ta tieteelliset tutkimukset olivat niin ikään yksi syistä sekä myös uskonnolliset motiivit, kuten pakanoiden käännyttäminen, jota oli toki tapahtunut jo vuosisatoja aikaisemminkin ristiretkien aikaan. Löytöretkien tuloksena eurooppalainen kulttuuri alkoi levitä ympäri maailmaa, kuten myös erilaiset eläimet, kasvit ja monenlaiset taudinaiheuttajatkin. Näillä tutkimusretkillä oli myös suuresti vaikutusta alkuperäiskansojen häviämiseen ja vanhojen kulttuurien ja tapojen tuhoutumiseen, eurooppalaisten ottaessa vallan ja pakottaen oman kulttuurinsa niin ikää alkuperäisten tilalle.

Seuraukset

Seuraukset

Portugalilaiset, espanjalaiset, britit ja hollantilaiset olivat ensimmäisiä jotka perustivat siirtokuntansa Intiaan, jonka seurauksena eurooppaan saatiin tuhansia erilaisia tuotteita, jotka aikaisemmin olivat olleet eurooppalaisten ulottumattomissa. Tästä alkoi Euroopan mittava, maailmanlaajuinen kaupankäynti raaka-aineilla, kankailla, viljelystuotteilla ja jalometalleilla. Euroopasta muodostui vähitellen johtava maanosa, teollisentuotannon ja varallisuuden kääntyessä vahvasti sitä kohti. Alkoi eurooppalaisten toimesta koko maailman kattava luonnonvarojen ja raaka-aineiden hyväksikäyttö.Löytöretkien seuraukset olivat myös äärimmäiset veriset. Noin 90 prosenttia Amerikan alkuperäisväestöstä menehtyi eurooppalaisten tuomiin tauteihin. Amerikan mantereelle alettiin tuoda afrikkalaisia orjiksi kaivoksille ja muihin erittäin raskaisiin työtehtäviin, joita alkuperäis- amerikkalaisten fysiikka ei kestänyt. Arvioiden mukaan orjia tuotiin 1500- 1800- lukujen välisenä aikana Amerikkaan noin 11-15 miljoonaa. Suurin osa vietiin Espanjan omistamalle Karibian saarelle ja Brasiliaan joka oli Portugalin omistuksessa.

Atlantin kolmiokaupaksi, kutsuttiin erityistä orjakauppakolmiota, joka muodostui kun rannikon heimot alkoivat välittää orjia eurooppalaisille. Afrikkalaisten orjuuttamista oli tapahtunut jo ennen 1500- lukua arabien toimesta, mutta nyt se sai täysin uudet mittasuhteet orjien ollessa kaupankäynnin yksi halutuimmista kohteista. Eurooppaan alkoi virrata yhä enemmän varallisuutta ja sen asema muuttui täysin. Siirtomaiden ansiosta myös maanpuolustus koki muodonmuutoksen ja armeijoiden koot kasvoivat huomattavasti. Kultaa ja hopeaa tuotiin varsinkin Espanjaan niin suurissa määrin, että se aiheutti rahan arvon heikkenemisen. Eurooppa alisti häikäilemättä muita maanosia ja teki epäreiluja sopimuksia ja raakalaismaisia valloituksia omaksi edukseen. Euroopan taloudellinen kasvu mahdollisti myöhemmin sen valtioiden nopean teollistumisen, esimerkiksi Englanti hyötyi suuresti muiden kansojen riiston kasvattamasta pääomasta. Uudet raaka-aineet mahdollistivat uudenlaisten tehtaiden perustamisen. Raaka-aineet olivat halpoja ja tästä syystä saatiin suuret voitot myymällä valmiit tuotteet isolla hinnalla. Kaikki edellä mainitut tekijät olivat vahvasti esillä teollisessa vallankumouksessa, joka puhkesi 1700- luvulla Englannissa.Kaikki Euroopan saavuttamat varallisuudet ja nopea kehitys ja kaupallinen kasvu, olivat kuitenkin suoraa riistoa alkuperäiskansoilta. Monet heimot hävisivät kokonaan ja jäljelle jääneet joko orjuutettiin tai käännytettiin “eurooppalaisiksi”. Vanhat kulttuurit tuhoutuivat ja uusien maiden luonnonvaroja alettiin käyttää hyväksi häpeilemättä ja lupaa kysymättä.

Comments are closed.